Tải game đấu trường thú (bloody roar) link tải Google Driver

Game Đấu Trường Thú là một trong những trò game của tuổi thơ cũng giống như game Ra2. Mọi người biết đến game Đấu Trường Thú là trong những quán nét thời kỳ 8x 9x. ngày đó để chơi được game Đấu Trường Thú bắt buộc phải có máy Playstation và đương nhiên hầu hết […]

Đọc thêm