Dr Phil Young, Possessed and in Love! August 13, 2022 Full Show

Watching dr phil online. Young, Possessed and in Love! August 13, 2022 Full Show.

Dr Phil Là một game show truyền hình. có thể nói những những bài thuyết trình của Dr Phil là Luôn mang lại một nghị lực sống tốt.

Vì thế nay  mình sẽ làm thêm một chuyên mục về game Sau truyền hình hấp dẫn này. Cũng như là là thêm thời gian để trau dồi vốn tiếng hạn hẹp của mình. 

Nội dung của game show này:

Có hai bạn yêu nhau. câu và dùng như bạn gái đang bị ma ám. Vì thế bạn gái để đi trừ tà tuy nhiên con ma ấy thi lại tấn công sang trai. Vậy Dr Phil sẽ phải tư vấn tâm lý như thế nào giúp cả hai bạn bạn ấy có cuộc sống tốt hơn.

Victoria says she feels there’s something “demonic” in her, and she has passed her demons on to her boyfriend, Thomas; they both get an exorcism, but it only worked on Thomas;

Video Dr phill Online Full Show

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.